Over ons

Asbestverwijdering Rijnmond B.V. (AV Rijnmond) is een jong dynamisch bedrijf waarvan het personeel jarenlange internationale ervaring heeft bij gerenommeerde bedrijven. AV Rijnmond staat voor de hoge kwaliteit van haar dienstverlening. Geen probleem is te groot en in samenwerking met de opdrachtgevers gaan we op zoek naar de beste en meest passende oplossing voor iedere uitdaging.

Onze missie is het veilig en zorgvuldig managen van het proces rondom de verwijdering van asbest (binnen de geldende wet- en regelgeving). Daarmee leveren we mede een bijdrage aan een gezondere leefomgeving.

AV Rijnmond onderscheidt zich op de markt door de uitdaging aan te gaan van specialistische en gecompliceerde projecten en gebruik te maken van innovatieve ideeën. Hierbij wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van dienstverlening, een tevreden opdrachtgever, minder overlast voor derden en het continu streven naar een hoger niveau van risicobeperking.

AV Rijnmond streeft naar een optimale uitvoering van de opdracht en naar continue verbetering van de kwaliteit van processen en diensten, waarbij de veiligheid van de medewerkers de hoogste prioriteit heeft.

AV Rijnmond draagt zorg voor een integraal KAM-beleid waarbij de wensen van de klanten, wetgeving en de normen SC-530 en VCA P de basis vormen. De belangrijkste uitgangspunten van het integrale KAM-beleid zijn:

  • Naleving van relevante wet- en regelgeving
  • De aanwezigheid van een actuele RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak
  • Volgen van het geautoriseerde Plan van Aanpak
  • Continue verbetering volgens het principe van Deming
  • Werken in overeenstemming met vereiste arbeidshygiëne en het beperken van milieubelasting
  • Gericht op het zorgvuldig (arbeids- en milieuhygiënisch) asbestverwijderen
  • Borging van bovenstaande uitganspunten door middel van interne audits, werkplekinspecties, toetsing van vastgelegde doelstellingen met de daaruit voortvloeiende verbeterpunten, etc.
  • Het garanderen van een veilige werkomgeving en het welzijn van onze medewerkers waardoor het oplopen van letsel en materiële en/of milieuschade wordt voorkomen.
  • Preventief handelen boven correctief.

R. van Leenen
Directeur Asbestverwijdering Rijnmond B.V.