Nieuwe grenswaarden in wet- en regelgeving

Nieuwe grenswaarden voor wonen en werken en voor direct werken met asbest moeten binnenkort vastliggen in de arbo- en milieuwetgeving. Dat is het gevolg van de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad uit 2010.

De uitzonderingen op in de wetgeving vastgelegde grenswaarden komen in het asbest- verwijderingsbesluit. Tegelijk buigen Ascert en de wetgever zich over de termen ‘vezels’ en ‘vezelequivalenten’. Beide termen komen in de huidige regelgeving voor en dat kan tot verwarring leiden.

Risicoklassen en maatregelen wijzigen

Voor asbestsanering gaat het rapport van de Gezondheidsraad uit van lagere grenswaarden. Indeling van de risicoklassen van asbestverwijdering en de maatregelen die men per klasse moet nemen, zullen daarom veranderen.

Wetenschap en arbo

De grenswaarde voor blootstelling aan risico’s van asbest ligt volgens wetenschappelijke normen op 40 jaar. De arbo-wetgeving bouwt een extra veiligheidsgrens in en heeft voor het werken met asbest een werkdag van maximaal acht uur vastgesteld.

Bescherming en beheersing risico’s

Ook de bescherming tegen en beheersing van verontreiniging die door werkzaamheden ontstaan, moeten in schema’s en wetgeving worden vastgelegd. Het wachten is op het weten- schappelijk onderzoek dat TNO uitvoert. In mei/juni verwachten de onderzoekers met resultaten te komen.

Aanpassing vrijgavemeting

Door het invoeren van nieuwe grenswaarden gelden ook voor vrijgavemetingen nieuwe grens- waarden. Voor risicoklasse 2 zijn er genoeg basisgegevens beschikbaar die aan deze nieuwe grenswaarden voldoen. Het inzetten van de SEM is voorlopig niet nodig. Voor risicoklasse 3 zijn er verschillende redenen om wel met deze nieuwe grenswaarden te gaan meten.

Bron: Ascert Nieuwsbrief 2013 nr 1

Geplaatst in Geen categorie