Vastgoed

BergpolderflatAsbestverwijdering Rijnmond BV heeft een uitgebreide ervaring in de vastgoedsector, waarbij saneringsbegeleiding heeft plaatsgevonden van flats, appartementen, huizen en gebouwen voor diverse opdrachtgevers (V&D, Alliantie, Rochdale, Gall & Gall, Hema, Woonbron, etc).

In de sanering van dergelijke objecten is veiligheid en voorlichting van groot belang voor het op een zo goed mogelijke wijze uitvoeren van de opdracht. Voorlichting heeft een grote rol gespeeld in het verleden, teneinde de vanzelfsprekende ongerustheid bij bewoners zo veel mogelijk weg te nemen. In de uitvoering van de sanering zal hier rekening mee worden gehouden door de overlast voor bewoners en omwonenden zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk te werken met afgeschermde werkplekken.